Tag: African juju

‘African Juju’ Needed To Combat Insecurity – Ekiti Oba

Oba Gbadebo Adedeji, Owa Ooye of Okemesi-Ekiti, says traditional powers, known in